Jency w Griazowcu i Suzdalu : Alfabetyczne wykazy 3640 jencow wojennych z 1939 roku - Polakow i przedwojennych obywateli polskich innych narodowosci - przetrzymywanych w sowieckich obozach w Griazowcu i Suzdalu

Red.: Rybarska E. (red. i koord.) et al. — Wyd. 1; Centralne Archiwum Wojskowe; Osrodek "Karta" — W-wa: : Karta, 1998 — 228 s. — Не указан. — Indeks represjonowanych ; T. 5

Алфавитный список 3640 военнопленных поляков и граждан Польши других национальностей, содержавшихся в советских концлагерях в Грязовце и Суздале.

Эта книга находится в рубриках:
другие издания в рубриках
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • Петрозаводск, 2020
  • Петрозаводск, 2020
  • Петрозаводск, 2020
  • Петрозаводск, 2020
  • Петрозаводск, 2020
  • Великий Новгород, 2018
  • Великий Новгород, 2018
  • Великий Новгород, 2018
  • Великий Новгород, 2018
  • Великий Новгород, 2018
  • Великий Новгород, 2018
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • Смоленск, 2006
  • СПб., 2004
  • СПб., 2004
  • М., 2021
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2019
  • М. - Магас, 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • 1935
  • 2021
  • 2021
  • 2021
  • СПб, 2021
  • СПб, 2021
  • СПб, 2021
  • СПб, 2021
  • СПб., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • Хабаровск, 2018
  • Хабаровск, 2018
  • Хабаровск, 2018
  • Курск, 2010
  • Курск, 2010
  • Курск, 2010
  • М., 2011
  • Архангельск, 2017
  • Архангельск, 2017
  • Архангельск, 2017
  • Архангельск, 2017
  • Архангельск, 2017
  • Архангельск, 2017
  • М., 2006
  • Черкесск, 2014
  • Черкесск, 2014
  • Черкесск, 2014
  • Черкесск, 2014
  • Черкесск, 2014
  • Черкесск, 2014
  • Черкесск, 2014
  • Черкесск, 2014
  • Саранск, 2011
  • Саранск, 2011
  • Саранск, 2011
  • М., 2014
  • М., 2014
  • Екатеринбург, 2011
  • Екатеринбург, 2011
  • СПб., 2020
  • СПб., 2017
  • СПб., 2017
  • СПб., 2017
  • СПб., 2017
  • СПб., 2017
  • СПб., 2017
  • Краснодар, 2012
  • Краснодар, 2012
  • М., 2015
  • М., 2015
  • Краснодар, 2014
  • Краснодар, 2014
  • Краснодар, 2014
  показать ещё