Jency w Griazowcu i Suzdalu : Alfabetyczne wykazy 3640 jencow wojennych z 1939 roku - Polakow i przedwojennych obywateli polskich innych narodowosci - przetrzymywanych w sowieckich obozach w Griazowcu i Suzdalu

Red.: Rybarska E. (red. i koord.) et al. — Wyd. 1; Centralne Archiwum Wojskowe; Osrodek "Karta" — W-wa: : Karta, 1998 — 228 s. — Не указан. — Indeks represjonowanych ; T. 5

Алфавитный список 3640 военнопленных поляков и граждан Польши других национальностей, содержавшихся в советских концлагерях в Грязовце и Суздале.

Это издание находится в рубриках: