Katyn : Dokumenty zbrodni

Pol. kom. red.: Gieysztor A.; Ros. kom. red.: Kozlow W. [ = Козлов В.]; Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych, Warszawa; Federalna Sluzba Archiwalna Rosji, Moskwa etc. — W-wa: : Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych : "Trio", - — Не указан.
T. 2 : Zoglada: Marzec - czerwiec 1940 / Red. nauk.: Materski W., Woszczynski B.; Gusaczenko W.P. [ = Гусаченко В.П.] et al.; Oprac.: Materski W., Rosowska E., Lebiediewa N.S. [ = Лебедева Н.С.], Pietrosowa N.A. [ = Петросова Н.А.] — 1998 — 575 s. : il.

Второй том издания источников "Катынь". Документы этого тома завершают публикацию материалов о судьбе трёх специальных эшелонов с польскими военнопленными и 21857 граждан Второй Речи Посполитой.

Это издание находится в рубриках: