Poliitilised arreteerimised Eestis, 1940-1988 (& 58)

Autorid: Baumann Е. и др.; Eesti Represseeritute Registri Buroo(ERRB) и др. — Tallinn, 1996 — 757 с.: ил. — (Represseeritud isikute registrig(RIR); R.1.).
К. 1 / Кoost. ja toim. Oispuu L.

Это издание находится в рубриках: