Rozstrzelani w Twerze : Alfabetyczny spis 6314 jencow polskich z Ostaszkowa rozstrzelanych w kwietniu-maju 1940 i pogrzebanych w Miednoje, wedlug zrodel sowieckich i polskich

Skrzynska-Plawinska M. (red. i koord.) et al. — Wyd. 1; Osrodek "Karta" — W-wa: : Karta, 1997 — 344 s. — Не указан. — Indeks represjonowanych ; T. 3

Алфавитный пофамильный список 6314 польских военнопленных, содержавшихся в Осташкове, расстрелянных в Твери в апреле-мае 1940 года. Данные приводятся по советским и польским источникам

Эта книга находится в рубриках:
другие издания в рубриках
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • Петрозаводск, 2020
  • Петрозаводск, 2020
  • Петрозаводск, 2020
  • Петрозаводск, 2020
  • Петрозаводск, 2020
  • Великий Новгород, 2018
  • Великий Новгород, 2018
  • Великий Новгород, 2018
  • Великий Новгород, 2018
  • Великий Новгород, 2018
  • Великий Новгород, 2018
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • Смоленск, 2006
  • СПб., 2004
  • СПб., 2004
  • М., 2021
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2019
  • М. - Магас, 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • 1935
  • 2021
  • 2021
  • 2021
  • СПб, 2021
  • СПб, 2021
  • СПб, 2021
  • СПб, 2021
  • СПб., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • Хабаровск, 2018
  • Хабаровск, 2018
  • Хабаровск, 2018
  • Курск, 2010
  • Курск, 2010
  • Курск, 2010
  • М., 2011
  • Архангельск, 2017
  • Архангельск, 2017
  • Архангельск, 2017
  • Архангельск, 2017
  • Архангельск, 2017
  • Архангельск, 2017
  • М., 2006
  • Черкесск, 2014
  • Черкесск, 2014
  • Черкесск, 2014
  • Черкесск, 2014
  • Черкесск, 2014
  • Черкесск, 2014
  • Черкесск, 2014
  • Черкесск, 2014
  • Саранск, 2011
  • Саранск, 2011
  • Саранск, 2011
  • М., 2014
  • М., 2014
  • Екатеринбург, 2011
  • Екатеринбург, 2011
  • СПб., 2020
  • СПб., 2017
  • СПб., 2017
  • СПб., 2017
  • СПб., 2017
  • СПб., 2017
  • СПб., 2017
  • Краснодар, 2012
  • Краснодар, 2012
  • М., 2015
  • М., 2015
  • Краснодар, 2014
  • Краснодар, 2014
  • Краснодар, 2014
  показать ещё