Rozstrzelani w Twerze : Alfabetyczny spis 6314 jencow polskich z Ostaszkowa rozstrzelanych w kwietniu-maju 1940 i pogrzebanych w Miednoje, wedlug zrodel sowieckich i polskich

Skrzynska-Plawinska M. (red. i koord.) et al. — Wyd. 1; Osrodek "Karta" — W-wa: : Karta, 1997 — 344 s. — Не указан. — Indeks represjonowanych ; T. 3

Алфавитный пофамильный список 6314 польских военнопленных, содержавшихся в Осташкове, расстрелянных в Твери в апреле-мае 1940 года. Данные приводятся по советским и польским источникам

Это издание находится в рубриках: