Асоба ў гісторыі: гераічнае і трагічнае : Матэрыялы другой міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі студэнтаў, аспірантаў і маладых вучоных, прысвечанай памяці прафесара У.У.Мелішкевіча (Брэст, 12-13 лістапада 2004 г.)

[Рэдакц. рада: А.М.Вабішчэвіч, У.В.Здановіч, А.Г.Ківака і інш.]; М-ва адукацыі Брэсцкі дзярдж. ун-т імя А.С.Пушкіна — Брэст: Академия, 2006 — 376 с. — русский, белорусский, польский — 300 экз.

Тематика некоторых статей: Западная Белоруссия в межвоенный период, "Бунд" на территории Западной Белоруссии в 1930-е гг.; православное духовенство Полесской епархии в 1920-1930-е гг.; раскол западнобелорусского национального движения середины 1920-х гг.; инакомыслие среди белорусских писателей в 1966-1985 гг.;

Это издание находится в рубриках: