Obeti okupace : Ceskoslovensko 21.8 - 31.12.1968

M.Barta, L.Cvrcek, P.Kosicky, V.Sommer — [Praha], 2008 — 191 s.: ill. — чеш. яз. — не указан

Это издание находится в рубриках: