Jency zmarli i zaginieni: Alfabetyczne wykazy 457 jencow wojennych z 1939 roku - Polakow i obywateli polskich - zmarlych w obozach jenieckich NKWD w latach 1939-41 oraz 1328 zaginionych w czasie ewakuacji obozu lwowskiego latem 1941

Red. i koord. Rybarska E. — Wyd. 1; Centralne Archiwum ojskowe; Osrodek "Karta" — W-wa: Karta, 1999 — 117 s. — Не указан — Indeks Represjonowanych; T. 9

В девятый выпуск серии "Индекс репрессированных" вошли алфавитные списки 457 военнопленных - поляков и польских граждан - расстрелянных в лагерях НКВД в 1939 - 41 гг.

Это издание находится в рубриках: