Jency zmarli i zaginieni: Alfabetyczne wykazy 457 jencow wojennych z 1939 roku - Polakow i obywateli polskich - zmarlych w obozach jenieckich NKWD w latach 1939-41 oraz 1328 zaginionych w czasie ewakuacji obozu lwowskiego latem 1941

Red. i koord. Rybarska E. — Wyd. 1; Centralne Archiwum ojskowe; Osrodek "Karta" — W-wa: Karta, 1999 — 117 s. — Не указан — Indeks Represjonowanych; T. 9

В девятый выпуск серии "Индекс репрессированных" вошли алфавитные списки 457 военнопленных - поляков и польских граждан - расстрелянных в лагерях НКВД в 1939 - 41 гг.

Это издание находится в рубриках:
другие издания в рубриках
  • Петрозаводск, 2021
  • Ростов-на-Дону, 2021
  • Мурманск, 2020
  • М., 2021
  • Петрозаводск, 2020
  • Великий Новгород, 2018
  • М., 2020
  • Архангельск, 2017
  • Саранск, 2011
  • Казань, 2020
  • 2005
  • М., 2020
  • Тамбов, 2019
  • Харкiв, 2019
  • Piвне, 2018
  • Луцьк, 2019
  • М., 2020
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • Берлин, 2020
  • Оренбург, 2020
  • Оренбург, 2020
  • Оренбург, 2020
  • Оренбург, 2020
  • Петрозаводск, 2020
  • Тамбов, 2018
  • Тамбов, 2017
  • Бишкек, 2020
  • Бишкек, 2020
  • Бишкек, 2020
  • Бишкек, 2020
  • Бишкек, 2020
  • Бишкек, 2020
  • Бишкек, 2020
  • Бишкек, 2020
  • М.
  • Сыктывкар
  • Варшава
  • СПб., 2017
  • Петрозаводск, 2019
  • М., 2019
  • Нижний Новгород, 2018
  • М., 2019
  • М., 2018
  • Warszawa, 2000
  • Warszawa, 2006
  • Сыктывкар, 2017
  • Магнитогорск, 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • Магнитогорск, 2018
  • Магнитогорск, 2017
  • Магнитогорск, 2015
  • М., 2017
  • М., 2017
  • Новосибирск, 2018
  • Сыктывкар, 2018
  • Миколаiв, 2017
  • Одесса, 2015
  • Краснодар, 2011
  • Пермь, 2018
  • Краснодар, 2016
  • Чита, 2004
  • Tallinn, 2018
  • Новосибирск, 2018
  • М., 2017
  • СПб., 2017
  • Кострома, 2017
  • М., 2017
  • М., 2016
  • Назрань, 2016
  • [Абакан], 1999
  • М., 1999
  • W-wa, 1999
  • Уфа, 1999
  • Тюмень, 1999
  • Тюмень, 1999
  • Южно-Сахалинск, 1996
  • Київ, 1999
  • [Ростов], 1999
  • М., 1999
  • Tallinn, 1999
  • Киiв , 1997
  • Иваново, 1997
  • Wаrszawa, 1999
  • Тула, 1999
  • Одесса, 1999
  • СПб. , 1999
  • СПб., 1999
  • Уфа, 1997
  • СПб., 1995
  • СПб., 1996
  • СПб., 1998
  • Vilnius, 1998
  • Сыктывкар, 1999
  • Томск, 1999
  • Томск, 1994
  • Томск, 1992
  показать ещё