Neubert E.

Geschichte der Opposition in der DDR, 1949-1989

Neubert E.
Ehrhart Neubert — [Bonn]: Bundeszentrale fuer politische Bildung, [1997] — 969 S., 20 L. Ill. — Не указан

История оппозиционного движения в ГДР.

Эта книга находится в рубриках:
другие издания в рубриках
  • 1998
  • Erfurt, 2015
  • М., 2017
  • Bonn, 1997
  • Волгоград, 2002
  • М., 2009
  • М., 1963
  • М., 2019
  • Дрезден, 2019
  • New York, 1990
  • Berlin, 2016
  • СПб., 2019
  • Нижний Новгород, 2008
  • Potsdam, 2018
  • Erfurt, 2014
  • Erfurt, 2014
  • Erfurt, 2014
  • Erfurt, 2017
  • Schwerin, 2018
  • Berlin, 2017
  • New York. Oxford, 2014
  • М., 2017
  • Berlin, 2004
  • Berlin,
  • М., 2000
  • Dresden, 2004
  • [Leipzig], 2002
  • Berlin, 2008
  • М., 2010
  • [Leipzig], 2002
  • М., 1998
  • Dresden, 2002
  • М., 1998
  • Berlin, 2006
  • Cambridge, Massachusetts, 2007
  • М., 2003
  • Berlin, 2000
  • М., 2008
  • [Bielefeld], 2004
  • Frankfurt/Oder, 1997
  • Schwerin, 2004
  • Frankfurt/Oder, 1997
  • Leipzig, 2007
  • [Paris], 2006
  • Schwerin, 1998
  • Berlin, 2004
  • S.l.,
  • Berlin, 2008
  • Leipzig, 1997
  • Berlin, 2004
  • Muenchen, Wien, 2003
  • Bonn, 2009
  • не указано, 2000
  • Berlin, 2007
  • Berlin, 2005
  • Budapest New York , 2005
  • Dresden, 2004
  • Гродно, 2004
  • Bremen, 2007
  • М, 2010
  • Berlin, 2010
  • М., 2007
  • Berlin, 1997
  • Berlin, 2006
  • Magdeburg, 2002
  • Magdeburg, 1998
  • М., 2010
  • М., 2003
  • Vilnius, 2000
  • М., 2006
  • не указано, 2007
  • Dresden, 2003
  • Смоленск, 2000
  • Bonn, 1997
  • Muenchen, 1997
  • Berlin, 2006
  • М., 2001
  • М., 2009
  • Bonn, 2009
  • М., 2003
  • Berlin, 1993
  • М., 2010
  • Berlin, 1999
  • Koeln, 2002
  • Muenchen, 2010
  • М., 2006
  • Washington DC, 2009
  • Berlin, 1994
  • СПб, 1999
  • М., 2006
  • М., 2005
  • Berlin, 2007
  • Kassel, 2005
  • М., 2004
  • М., 2005
  • Englewood, Col., 1995
  • М., 2008
  • Berlin, 2005
  • Berlin, 2005
  • Leipzig, 2005
  показать ещё