No NKVD lidz KGB: Politiskas pravas Latvia, 1940-1986: Noziegumos pret padomju valsti apsudzeto Latvijas iedzivotju raditajs

Red.: Vilknes R., Kangera K.; Latvijas Universitates Latvijas vestures instituts — Riga: Latvijas Vestures Instituta Apgads, 1999 — 975 lpp. — Не указан

Около 50 тысяч фамилий жителей Латвии, репрессированных в 1940 - 1986 гг. Сводные статистические таблицы о депортации 1940-1941 гг. (по месяцам).

Это издание находится в рубриках: