Jency obozu lwowskiego: Alfabetyczny wykaz 12002 jencow wojennych z 1939 roku - Polakow i obywateli polskich - skoncentrowanych latem 1941 w obozie w Starobielski

— Wаrszawa: Centralne Archiwum Woiskowe: Osrodek KARTA, 2001 — 552 s. — Не указан — Indeks represjonowanych; T. 12.

Алфавитный список поляков и польских граждан (12002 человек), находившихся летом 1941 г. в концлагере в Старобельске.

Это издание находится в рубриках: