Український гуманітарний огляд

Редкол.: Яковенко Н. (голов. ред.) та ін.; Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія", Т-во дослідників Центрально-Східной Європи — Київ: Критика, — 1000 экз.
Вип. 7 / 2002 — 295 с.

Из содерж.: Волошин Ю. Старообрядництво Поділля - terra incognita в українському релігієзнавстві. - Рец. на кн.: Таранец С.В. Старообрядчество Подолии. -Київ, 2000; Руккас А. Перший крок - невдалий крок. - Рец. на кн.: Гогитидзе М. Грузинский генералитет (1699 - 1921). Биогр. справочник. - Київ, 2001; Станкевич М. Рец. на кн.: Голубець О. Між свободою та тоталітаризмом. Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ століття. - Львів, 2001.

Это издание находится в рубриках: