Uwiezieni w Donbasie i pod Saratowem: Alfabetyczne wykazy 4782 osob wywiezionych w 1945 roku z Wilna do obozow kontrolno-filtracyjnych NKWD ZSRR nr 240 w Donbasie i nr 0321 pod Saratowem

Узники Донбасса и Саратова: Алфавитные списки 4782 человек, этапированных в 1945 году из Вильнюса в проверочно-фильтрационные лагеря НКВД СССР ? 240 в Донбассе и ? 0321 под Саратовом
Dzienkiewicz A. (red. i koord.); Gurjanow A. [Гурьянов А.] (red. i koord. pr. w Moskwie) et al.; Centrum Przechowywania Zbiorow Historyczno-Dokumentalnych, Moskwa [=Центр хранения ист.-документ. кол., М.]; Сentrum Badan nad Ludobojstwem i Ruchem Oporu Mieszkancow Litwy, Wilno [=Центр по изучению геноцида и резистенции жителей Литвы, Вильнюс]; Informacji i Upowszechniania (NIPC) "Memorial", Moskwa [=Науч.-информ. и просвет. центр "Мемориал", М.]; Osrodek KARTA, Warszawa — Wаrszawa: Osrodec KARTA, 1999 — 308 s. — Не указан — Indeks represjonowanych; T. 8 [= Инд. репрессир.; Вып. 8]

Эта книга находится в рубриках:
другие издания в рубриках
  • М., 2015
  • 1995
  • Freising, 2005
  • М., 2021
  • 2005
  • 2003
  • 1999
  • 1992
  • М., 2021
  • М., 2020
  • М., 2020
  • Москва, 2020
  • М., 2019
  • М., 2020
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2018
  • М., 2016
  • М., 2003
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • Berlin
  • М., 2018
  • М., 2001
  • М., 2001
  • Ниж. Тагил, 2002
  • М., 2001
  • W-wa, 1999
  • М., 2001
  • М., 1993
  • Berlin, 2003
  • М., 2008
  • М., 2005
  • М., 1998
  • М., 1999
  • Новосибирск, 2010
  • Moscow, 2000
  • М., 2003
  • М., 2001
  • Moscow, 2000
  • М., 2000
  • Hamburg, 2006
  • М., 2000
  • W-wa, 1995
  • Нижний Тагил, 2001
  • Н. Тагил, 2000
  • Erfurt, 2006
  • Б.м.
  • М., 2004
  • М., 2004
  • М., 2001
  • М., 2003
  • Moskow, 2004
  • М., 2002
  • М., 1996
  • M., 1997
  • М., 1993
  • [М.], 2005
  • Moscow, 2000
  • [М.], 2005
  • М., 2003
  • Moscow, 2003
  • М., 2008
  • Новосибирск, 2011
  • М., 2003
  • М., 2006
  • М., 2002
  • М., 2006
  • М., 1993
  • Moscow, 2002
  • [Berlin], 2005
  • Wаrszawa = Варшава, 2003
  • М., 1999
  • М., 2005
  • СПб., 2005
  • Warszawa
  • М., 2002
  • М., 2005
  • Вологда, 2007
  • М., 2008
  • М., 2001
  • М., 2015
  • М., 2001
  • М., 1997
  • Wаrszawa, 1999
  • М., 2003
  • М., 2005
  • М., 1993
  • М., 2006
  • М., 2012
  • М., 2002
  • М., 2010
  показать ещё