Uwiezieni w Donbasie i pod Saratowem: Alfabetyczne wykazy 4782 osob wywiezionych w 1945 roku z Wilna do obozow kontrolno-filtracyjnych NKWD ZSRR nr 240 w Donbasie i nr 0321 pod Saratowem

Узники Донбасса и Саратова: Алфавитные списки 4782 человек, этапированных в 1945 году из Вильнюса в проверочно-фильтрационные лагеря НКВД СССР ? 240 в Донбассе и ? 0321 под Саратовом
Dzienkiewicz A. (red. i koord.); Gurjanow A. [Гурьянов А.] (red. i koord. pr. w Moskwie) et al.; Centrum Przechowywania Zbiorow Historyczno-Dokumentalnych, Moskwa [=Центр хранения ист.-документ. кол., М.]; Сentrum Badan nad Ludobojstwem i Ruchem Oporu Mieszkancow Litwy, Wilno [=Центр по изучению геноцида и резистенции жителей Литвы, Вильнюс]; Informacji i Upowszechniania (NIPC) "Memorial", Moskwa [=Науч.-информ. и просвет. центр "Мемориал", М.]; Osrodek KARTA, Warszawa — Wаrszawa: Osrodec KARTA, 1999 — 308 s. — Не указан — Indeks represjonowanych; T. 8 [= Инд. репрессир.; Вып. 8]

Это издание находится в рубриках: