Нариси історії Львівської обласної партійної організації

— 3-є вид., випр. і доп.; Редкол.: Яремчук Д.А. (голова) та ін. — Львів: Каменяр, 1980 — 385 с., [1] с. — 5000 экз.

История Львовской областной партийной организации с момента ее создания в 1939 г. до 1980 г.

Это издание находится в рубриках: