Dalek, Swieboka

Cierpienie i nadzieja: Tworczosc plastyczna wiezniow obozu osswieecimskiego

Dalek, Swieboka
; Государственного музея в Освенциме — : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989 — 160 с., илл. — на польск. яз.

Художественные работы узников Освенцима

Это издание находится в рубриках: