Securitas imperii № 33 (2/2018)

Securitas imperii № 33 (2/2018) / Ved. red. Vikner P.; Ustav pro studium totalitarnich rezimu. — [Praha].

Язык на чеш. яз..


Регион:

Klára Pinerová - Profesionalizace a modernizace vězeňství v obdobi tzv. normalizace a úskalí jejich uplatňování v praxi; Michal Louc - Vězeňství v českých zemích v 70.-80. letech 20. století pohledem pametniku; Roman John - Nápravně výchovná činnost v českém vězeňství v éře normalizace; Petra Loučová - Cenzura korespondence politických vězňů v období tzv. normalizace; Prokop Tomek -Působení Amnesty International ve prospěch vězňů svědomí v Československu; František Bártík- Vybrané mimořádné události v NVÚ Příbram (Bytíz) a na pracovištích uranových dolů v letech 1961-1986 ústav pro studium totalitních režimů

Это издание находится в рубриках: