Zbrodnicza ewakuacja wiezien i aresztow NKWD na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w czerwcu - lipcu 1941 roku: Materialy z sesji naukowei w 55. rocznice ewakuacji wiezniow NKWD w glab ZSRR, Lodz, 10 czerwca 1996 r.

Red.: Mikoda J.; Glowna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu — Warszawa, 1997 — 147 s. — польский — Не указан

Сборник статей о репрессиях против поляков на территории Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939 - 1941 гг.

Это издание находится в рубриках:
другие издания в рубриках
  • Gdansk, 2018
  • Варшава, 2020
  • Варшава, 2021
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • Krakow
  • Варшава, 2019
  • Варшава
  • Мiнск, 2018
  • Bialystok
  • Warszawa, 2000
  • Warszawa, 2006
  • Архангельск, 2007
  • Сыктывкар, 2019
  • Warszawa, 2018
  • Warszawa, 2017
  • М., 2017
  • СПб., 2019
  • М., 2019
  • СПб., 2019
  • Смаленск, 2016
  • Warszawa, 2017
  • Bystrzyca Klodzka, 2015
  • М., 2017
  • Майкоп, 2018
  • [Джалал-Абад], 2012
  • М., 2017
  • England, 2013
  • Томск, 2017
  • Екатеринбург, 2017
  • Riga, 2017
  • Bystrzyca Klodzka, 2015
  • М., 2015
  • Барнаул, 1999
  • Wrozlaw, 1998
  • W-wa, 1999
  • М., 1999
  • Wаrszawa, 1999
  • Донецьк, 1999
  • М., 1999
  • Lodz
  • Томск, 1999
  • Vilnius, 1999
  • [Красноярск; Варшава]
  • Пермь
  • М., 2000
  • М., 1994
  • Курск, 1999
  • Київ, 1998
  • Томск, 1999
  • Томск, 1994
  • Томск, 1992
  • Warszawa = Варшава, 1999
  • [Krakow], 1995
  • Warszawa, 2000
  • М., 1991
  • М., 1991
  • Лондон (Канада), 1988
  • М., 1995
  • Б. м., 1990
  • Warszawa, 1992
  • М., 2000
  • Абакан, 2001
  • М., 1994
  • М., 1991
  • М., 2001
  • Алматы, 1996
  • М., 2000
  • М.; Новосибирск, 2001
  • Лондон, 1989
  • М., 2001
  • Krakow, 1999
  • Варшава, 2001
  • Минск, 1994
  • Warszawa, 1998
  • Київ, 1999
  • Warszawa, 1997
  • Варшава; Москва, 2001
  • Варшава; Москва, 2001
  • Новосибирск, 2001
  • М., 2001
  • М., 2002
  • СПб., 2002
  • Lublin, 2002
  • Красноярск, 2002
  • Wаrszawa, 2001
  • Warszawa, 2002
  • Котлас, 2002
  • Київ, 2000
  • Алматы, 2000
  • Pelplin; Lodz, 2003
  • Сыктывкар, 2002
  • М., 2002
  • Wаrszawa = Варшава, 2003
  • Новосибирск, 2003
  • Warszawa, 2001
  • М., 2005
  • Budapest, 2004
  • М., 2002
  показать ещё