Zbrodnicza ewakuacja wiezien i aresztow NKWD na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w czerwcu - lipcu 1941 roku: Materialy z sesji naukowei w 55. rocznice ewakuacji wiezniow NKWD w glab ZSRR, Lodz, 10 czerwca 1996 r.

Red.: Mikoda J.; Glowna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu — Warszawa, 1997 — 147 s. — польский — Не указан

Сборник статей о репрессиях против поляков на территории Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939 - 1941 гг.

Это издание находится в рубриках: