Skotnicki P.

W sowieckiej niewoli. Zycie codzienne oficerow, zolnierzy i funkcjonariuszy polskich w obozach jenieckich na terenie ZSRS w latach 1939-1941

В советском плену. Повседневная жизнь польских офицеров, солдат и служащих в лагерях для военнопленных на территории СССР в 1939-1941 гг.
Skotnicki P.
; Muzeum Wojska Polskiego. Muzeum Katynskie — Warszawa: Muzeum Wojska Polskiego, 2018 — 192 p.: il. — на польск. яз

Эта книга находится в рубриках:
другие издания в рубриках
  • Воронеж, 2020
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • Варшава, 2019
  • Варшава,
  • СПб., 2006
  • Warszawa, 2000
  • Warszawa, 2017
  • Warszawa, 2018
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 1999
  • Смоленск, 2007
  • Warszawa, 2002
  • Волгоград, 2001
  • М., 1999
  • Warszawa, 2005
  • Вологда, 2002
  • М., 2001
  показать ещё