Skotnicki P.

W sowieckiej niewoli. Zycie codzienne oficerow, zolnierzy i funkcjonariuszy polskich w obozach jenieckich na terenie ZSRS w latach 1939-1941

В советском плену. Повседневная жизнь польских офицеров, солдат и служащих в лагерях для военнопленных на территории СССР в 1939-1941 гг.
Skotnicki P.
; Muzeum Wojska Polskiego. Muzeum Katynskie — Warszawa: Muzeum Wojska Polskiego, 2018 — 192 p.: il. — на польск. яз

Это издание находится в рубриках: