Wyszinski S.

Pro memoria. T. 3. 1953-1956

Про память
Wyszinski S.
Red. Czarcinska I.; Un-t Kardynala Stefana Wyszynskiego — Warszawa, 2018 — 267 p.: il. — на польск. яз
T. 3. 1953-1956 / 2018 — 267 p.: il.

Это издание находится в рубриках: