Oblicza Niepodleglej

Облики независимой
Pod red. Kalwata W., Kopczynskiego M.; Muzeum Historii Polski — Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2018 — 299 p.: il. — на польск. яз.

Это издание находится в рубриках: