Friedl J.

Na jedinym froncie. Czechoslowacko-polskie stosunki wojskowe 1939-1945

На одном фронте. Чехословацко-польские отношения в 1939-1945 гг.
Friedl J.
Prz. Gasior G.; Muzeum II Wojny Swiatowej — Warszawa: "Wydawnictwo Naukowe Scholar", 2011 — 451 p., 8 l. il. — на польск. яз

Это издание находится в рубриках: