Mlodziez wobec historii. Materialy z uczniowskich ekspedycji badawczych cz. 3. Ekspedycje mlodziezy na terenie Republiki Komi Federacji Rosyjskiej

Молодежь перед историей. Материалы исследовательских школьных экспедиций. Ч. 3. Молодежные экспедиции организованы в Республике Коми Российской Федерации
Pod red. Kobrynia J. — Bystrzyca Klodzka: "Bystrzyckie Stowarzyszenie Pamieci Zeslancow Sybiri i Ofiar Represji", 2015 — 144 с.: ил. — на польск. и рус. яз.

Материалы исследовательской школьной экспедиции, организованной в 2009 г. в г. Воркута для изучения мест строительства железной дороги Чум-Лабытнанги заключенными в 1947-1955 гг.

Это издание находится в рубриках: