Lietuvos vardu. Nacionalinio mokiniu konkurso "Lietuvos kovu uz laisve ir netekciu istorija" rasiniu ir piesiniu rinktine

От имени Литвы. Сборник сочинений и рисунков национального студенческого конкурса "Литовские бои за свободу и потери"
Red. Soriene I.; Lietuvos gyventoju genicido ir rezistencijos tyrimo centras — Vilnius: "Lietuvos gyventoju genicido ir rezistencijos tyrimo centras", 2018 — 343 p.: il. — на литовск. яз. — 400 экз.

Это издание находится в рубриках: