Kersten K.

Polacy. Zyszi. Komunizm. Anatomia polprawd. 1939-68

Поляки. Евреи. Коммунизм. Анатомия полуправд. 1939-68
Kersten K.
— Warszawa: "Niezalezna Oficyna Wydawnicza", 1992 — 185 p. — на польск. яз.

Эта книга находится в рубриках:
другие издания в рубриках
  • Warszawa, 2018
  • Opole, 2017
  • Warszawa, 2011
  • Katowice, 2018
  • Bialystok, 2017
  • Warszawa, 2017
  • М., 1969
  • Париж, 1984
  • М., 2016
  • М., 2017
  • Krzyzowa, 2012
  • Киiв, 2015
  • СПб. - Париж, 1993
  • Беласток, 2015
  • Londin, 1985
  • Warszawa, 1992
  • London, 1989
  • М., 2018
  • [Джалал-Абад], 2012
  • Warszawa - Kijow, 2017
  • Warszawa - Kijow, 2017
  • Киiв, 2018
  • СПб., 2018
  • М., 2017
  • Gdynia, 2014
  • Warszawa, 2017
  • СПб., 2017
  • М., 1985
  • М., 1985
  • Казань, 2005
  • Казань, 1997
  • Sierpc, 2015
  • СПб., 2014
  • М., 2006
  • Варшава; Москва, 2007
  • М., 2000
  • Львiв, 2005
  • [Warszawa], 1990
  • Cambridge, Massachusetts, 2007
  • Warszawa, 2010
  • Warszawa, 1998
  • М., 2007
  • Warsaw, 1999
  • Киiв, 2005
  • Leipzig, 2007
  • Новосибирск, 2010
  • Bratislava, 2008
  • [Paris], 2006
  • Warszawa, 2008
  • Berlin, 2004
  • Иваново, 2007
  • Warszawa, 2010
  • Warszawa, 2010
  • Hamburg, 2003
  • Варшава, 2005
  • Рязань, 2000
  • Berlin, 2005
  • Budapest New York , 2005
  • Warszawa, 2004
  • М., 2003
  • М, 2003
  • СПб., 2003
  • СПб., 2000
  • М., 2010
  • Poznan, 2009
  • М., 2007
  • М., 2009
  • М., 2004
  • М., 1997
  • М.; Новосибирск, 2001
  • Warszawa, 2009
  • М., 2001
  • London, 1992
  • Warszawa, 2008
  • Wroclaw , 2003
  • Washington DC, 2009
  • СПб, 1999
  • Gdansk, 2009
  • Warszawa, 2007
  • Wroclaw, 2007
  • М.; Вроцлав, 2010
  • Warsawa, 2005
  • М., 2006
  • М., 2005
  • Englewood, Col., 1995
  • М., 2008
  • Варшава, 2003
  • Gdansk, 2010
  • Warszawa, 1989
  • Bialystok, 1995
  • Gdansk, 2009
  • М. , 2003
  • New York, 2011
  • М., 2007
  • Warsaw, 2005
  • М., 2010
  • Wаrszawa, 1996
  • М., 2009
  • Warszawa, 1976
  • Warszawa, 2010
  показать ещё