T. 9. Organizacja Ukrainskich Nacjonalistow w Polsce. 1944-1950. Likwidacja struktur kierowniczych. C. 2

Т. 9. Органiзацiя украiнських нацiоналiстiв у Польщi в 1944-1950 роках. Лiквiдацiя керiвних структур. Ч. 2
; In-t Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wydzielone Archiwum Panstwowe Sluzby Bezpieczenstwa Ukrainy. In-t Badan Politycznych i Narodowosciowych. Narodowei Akademii Nauk Ukrainy — Warszawa - Kijow, 2017 — 1568 p. — на укр. и польск. яз. — "Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku. Niezname dokumenty z archiwow sluzb specjalnych"
C. 2 / 2017 — 1568 p.

Организация украинских националистов в Польше в 1944-1950 годах. Ликвидация руководящих структур. Ч. 2

Эта книга находится в рубриках:
другие издания в рубриках
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • 1935
  • 2021
  • 2021
  • 2021
  • СПб, 2021
  • СПб, 2021
  • СПб, 2021
  • СПб, 2021
  • СПб., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • Хабаровск, 2018
  • Хабаровск, 2018
  • Хабаровск, 2018
  • Курск, 2010
  • Курск, 2010
  • Курск, 2010
  • М., 2011
  • Архангельск, 2017
  • Архангельск, 2017
  • Архангельск, 2017
  • Архангельск, 2017
  • Архангельск, 2017
  • Архангельск, 2017
  • М., 2006
  • Черкесск, 2014
  • Черкесск, 2014
  • Черкесск, 2014
  • Черкесск, 2014
  • Черкесск, 2014
  • Черкесск, 2014
  • Черкесск, 2014
  • Черкесск, 2014
  • Саранск, 2011
  • Саранск, 2011
  • Саранск, 2011
  • М., 2014
  • М., 2014
  • Екатеринбург, 2011
  • Екатеринбург, 2011
  • СПб., 2020
  • СПб., 2017
  • СПб., 2017
  • СПб., 2017
  • СПб., 2017
  • СПб., 2017
  • СПб., 2017
  • Краснодар, 2012
  • Краснодар, 2012
  • М., 2015
  • М., 2015
  • Краснодар, 2014
  • Краснодар, 2014
  • Краснодар, 2014
  • Екатеринбург, 2020
  • Магас, 2019
  • М., 2021
  • Новокузнецк, 2014
  • Новокузнецк, 2014
  • Киров, 2017
  • Белебей, 2004
  • Белебей, 2004
  • М., 2020
  • Саратов, 2017
  • Саратов, 2017
  • Калуга, 2013
  • Киров, 2015
  • М., 2020
  • Иркутск, 2018
  • Иркутск, 2018
  • Магнитогорск, 2016
  • Магнитогорск, 2016
  • СПб., 2016
  • Казань, 2020
  • М., 2020
  • Воронеж, 2018
  • СПб., 2016
  • М., 2020
  • М., 1990
  • М., 1987
  • М., 1987
  • М., 2020
  • М., 2020
  • СПб, 2020
  • Горно-Алтайск, 2020
  • Горно-Алтайск, 2020
  • 2005
  • 2005
  • 2005
  • 2005
  • 2005
  показать ещё