T. 9. Organizacja Ukrainskich Nacjonalistow w Polsce. 1944-1950. Likwidacja struktur kierowniczych. C. 2

Т. 9. Органiзацiя украiнських нацiоналiстiв у Польщi в 1944-1950 роках. Лiквiдацiя керiвних структур. Ч. 2
; In-t Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wydzielone Archiwum Panstwowe Sluzby Bezpieczenstwa Ukrainy. In-t Badan Politycznych i Narodowosciowych. Narodowei Akademii Nauk Ukrainy — Warszawa - Kijow, 2017 — 1568 p. — на укр. и польск. яз. — "Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku. Niezname dokumenty z archiwow sluzb specjalnych"
C. 2 / 2017 — 1568 p.

Организация украинских националистов в Польше в 1944-1950 годах. Ликвидация руководящих структур. Ч. 2

Эта книга находится в рубриках:
другие издания в рубриках
  • Нью-Йорк, 1991
  • М., 2019
  • М., 2019
  • Warszawa, 2019
  • Ярославль, 2017
  • Братск, 1996
  • Самара, 1994
  • Измаил, 2018
  • Измаил, 2018
  • Измаил, 2018
  • М., 2017
  • М., 2017
  • М., 2017
  • М., 2017
  • М., 2017
  • М., 2017
  • М., 2019
  • М., 2008
  • USA, 2017
  • USA, 2017
  • СПб., 2019
  • СПб., 2019
  • Кемерово, 1995
  • Кемерово, 1995
  • М., 1996
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2019
  • М., 2003
  • М., 2003
  • USA, 1984
  • USA, 1984
  • Магадан, 1996
  • Switzerland, 1980
  • Смаленск, 2016
  • Смаленск, 2016
  • Сыктывкар, 2017
  • М., 2019
  • М., 2019
  • Нижний Новгород, 2008
  • Нальчик, 2003
  • Нальчик, 2003
  • Иерусалим, 2006
  • Warszawa, 2017
  • М., 2019
  • Самара, 2018
  • Самара, 2018
  • Самара, 2018
  • Самара, 2018
  • Самара, 2018
  • Киiв, 2018
  • Киiв, 2018
  • [Таллинн], 2016
  • [Таллинн], 2016
  • Erfurt, 2017
  • Erfurt, 2017
  • С. Анастасьино Саратовской обл.,
  • С. Анастасьино Саратовской обл.,
  • USA, 1996
  • USA, 1998
  • USA, 1996
  • Новосибирск, 2018
  • Новосибирск, 2018
  • Новосибирск, 2018
  • Новосибирск, 2018
  • М., 2018
  • Vilnius, 2015
  • Vilnius, 2015
  • М., 2018
  • М., 2017
  • Сыктывкар, 2018
  • Сыктывкар, 2018
  • Сыктывкар, 2018
  • Сыктывкар, 2018
  • Сыктывкар, 2018
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • Родники, 2018
  • Родники, 2018
  • Родники, 2018
  • Родники, 2018
  • М., 2019
  • М., 2013
  • М., 2013
  • М., 2013
  • М., 2007
  • М., 2007
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • Ульяновск, 2017
  • Ульяновск, 2017
  • Ульяновск, 2017
  показать ещё