T. 9. Organizacja Ukrainskich Nacjonalistow w Polsce. 1944-1950. Likwidacja struktur kierowniczych. C. 2

Т. 9. Органiзацiя украiнських нацiоналiстiв у Польщi в 1944-1950 роках. Лiквiдацiя керiвних структур. Ч. 2
; In-t Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wydzielone Archiwum Panstwowe Sluzby Bezpieczenstwa Ukrainy. In-t Badan Politycznych i Narodowosciowych. Narodowei Akademii Nauk Ukrainy — Warszawa - Kijow, 2017 — 1568 p. — на укр. и польск. яз. — "Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku. Niezname dokumenty z archiwow sluzb specjalnych"
C. 2 / 2017 — 1568 p.

Организация украинских националистов в Польше в 1944-1950 годах. Ликвидация руководящих структур. Ч. 2

Эта книга находится в рубриках:
другие издания в рубриках
  • СПб., 2018
  • М.-СПб, 2019
  • М.-СПб, 2019
  • 2019
  • Рязань, 2019
  • Пермь, 2019
  • Бишкек, 2019
  • Бишкек, 2019
  • М.-П., 1923
  • М.-П., 1923
  • М., 1922
  • М., 1922
  • СПб., 1998
  • СПб., 1998
  • Артём, 2019
  • Munchen, 1954
  • Berlin-Leipzig, 1943
  • СПб., 2012
  • СПб., 2012
  • СПб., 2019
  • СПб., 2019
  • СПб., 2019
  • СПб., 2019
  • Praga, 2019
  • Stuttgart/ Bonn, 1983
  • М., 1971
  • Челябинск, 2006
  • 2019
  • М., 2019
  • Йошкар-Ола, 2018
  • Йошкар-Ола, 2018
  • Владимир, 2016
  • Владимир, 2016
  • М., 2004
  • М., 2004
  • М., 2004
  • СПб., 2018
  • Норильск, 2015
  • Норильск, 2018
  • М., 2018
  • М., 2014
  • Кострома, 2019
  • Котлас, 2019
  • Котлас, 2019
  • Котлас, 2019
  • Инта, 2019
  • Архангельск, 2007
  • Архангельск, 2007
  • Архангельск, 2007
  • Архангельск, 2007
  • М., 2019
  • Челябинск, 2013
  • Новосибирск, 2012
  • Новосибирск, 2012
  • Кисловодск, 2013
  • М., 2019
  • СПб., 2015
  • СПб., 2015
  • СПб., 2015
  • СПб., 2015
  • СПб., 2015
  • СПб., 2015
  • СПб., 2015
  • СПб., 2015
  • Сыктывкар, 2017
  • Сыктывкар, 2017
  • Сыктывкар, 2017
  • Сыктывкар, 2017
  • Сыктывкар, 2017
  • Сыктывкар, 2015
  • Сыктывкар, 2016
  • Сыктывкар, 2019
  • Сыктывкар, 2019
  • Иваново, 2018
  • Иваново, 2018
  • СПб., 2015
  • СПб., 2015
  • СПб., 2015
  • СПб., 2015
  • СПб., 2015
  • СПб., 2015
  • СПб., 2015
  • СПб., 2015
  • СПб., 2015
  • М., 2017
  • М., 2017
  • М., 2010
  • Pisa, 2019
  • СПб., 2019
  • Курск, 2019
  • М., 2004
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • Мелитополь, 2017
  • Мелитополь, 2017
  • Мелитополь, 2017
  показать ещё