T. 9. Organizacja Ukrainskich Nacjonalistow w Polsce. 1944-1950. Likwidacja struktur kierowniczych. C. 1

Т. 9. Органiзацiя украiнських нацiоналiстiв у Польщi в 1944-1950 роках. Лiквiдацiя керiвних структур. Ч. 1
Red. Bednarek J. i dr.; In-t Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wydzielone Archiwum Panstwowe Sluzby Bezpieczenstwa Ukrainy. In-t Badan Politycznych i Narodowosciowych. Narodowei Akademii Nauk Ukrainy — Warszawa - Kijow, 2017 — 712 p., 18 l. il. — на укр. и польск. яз. — "Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku. Niezname dokumenty z archiwow sluzb specjalnych"
С. 1 / 2017 — 712 p., 18 l. il.

Организация украинских националистов в Польше в 1944-1950 годах. Ликвидация руководящих структур. Ч. 1

Это издание находится в рубриках:
другие издания в рубриках
  • Петрозаводск, 2021
  • Алматы, 2019
  • Prague, 2021
  • Муром, 2021
  • М., 2021
  • Нальчик, 2019
  • М., 2021
  • Riga, 2003
  • Тверь, 2021
  • М., 2017
  • 2021
  • Красноярск, 2021
  • М. - СПб., 2021
  • М., Местечко Сольба, 2021
  • 2021
  • М., 2021
  • Фрязино, 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2022
  • М., 2021
  • М., 2021
  • Munchen, 1976
  • Нью-Йорк, 1975
  • Koblenz, 1977
  • Иркутск, 2002
  • Иркутск, 2001
  • NY - L, 1993
  • Нью-Йорк, 1993
  • М., 2022
  • Новокузнецк, 2003
  • М., 2021
  • Казань, 2021
  • USA, 2019
  • М., 2021
  • Gdansk, 2018
  • М., 2021
  • М., 2019
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • Ростов-на-Дону, 2021
  • М., 2019
  • СПб., 2021
  • М., 2021
  • М., 1991
  • Таллинн, 2021
  • СПб., 2021
  • М., 2021
  • СПб., 2016
  • СПб., 2012
  • Новосибирск, 2007
  • М., 2019
  • 2020
  • Симферополь, 2015
  • М., 2021
  • М., 2020
  • London, 2021
  • М., 1990
  • Львiв, 2017
  • Курск, 2001
  • М., 1991
  • М., 2018
  • 2001
  • Прага, 2020
  • СПб., 2021
  • СПб., 2021
  • Нью-Йорк, 2020
  • М., 2013
  • СПб., 2002
  • Архангельск, 2007
  • New York, 1976
  • New York, 1975
  • М., 2009
  • М., 2013
  • М., 2005
  • Zurich, 1970
  • New York, 1983
  • Baltimor - Washington - Toronto, 1980
  • Baltimor - Washington - Toronto, 1981
  • New York, 1977
  • New York, 1976
  • New York, 1976
  • 1986
  • New York, 1975
  • Нью-Йорк, 1977
  • Нью-Йорк, 1976
  • Иерусалим, 2010
  • Алматы, 2019
  • Алматы, 2018
  • М.-Берлин, 2020
  • Тверь, 2021
  • СПб., 2021
  • Тула, 2021
  • Томск, 2021
  • Томск, 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • Tartu
  показать ещё