T. 9. Organizacja Ukrainskich Nacjonalistow w Polsce. 1944-1950. Likwidacja struktur kierowniczych. C. 1

Т. 9. Органiзацiя украiнських нацiоналiстiв у Польщi в 1944-1950 роках. Лiквiдацiя керiвних структур. Ч. 1
Red. Bednarek J. i dr.; In-t Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wydzielone Archiwum Panstwowe Sluzby Bezpieczenstwa Ukrainy. In-t Badan Politycznych i Narodowosciowych. Narodowei Akademii Nauk Ukrainy — Warszawa - Kijow, 2017 — 712 p., 18 l. il. — на укр. и польск. яз. — "Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku. Niezname dokumenty z archiwow sluzb specjalnych"
С. 1 / 2017 — 712 p., 18 l. il.

Организация украинских националистов в Польше в 1944-1950 годах. Ликвидация руководящих структур. Ч. 1

Это издание находится в рубриках:
другие издания в рубриках
  • М.-Берлин, 2020
  • Тверь, 2021
  • СПб., 2021
  • Тула, 2021
  • Томск, 2021
  • Томск, 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • Tartu
  • Tallinn, 2020
  • [Таллинн], 2020
  • Wiesbaden, 2021
  • Berlin, 1997
  • М. - Л., 1929
  • Якутск, 2021
  • Якутск, 2021
  • Ульяновск, 2020
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • СПб.-М.-Минск, 2021
  • СПб, 2021
  • Пермь, 2021
  • М., 2015
  • М., 1996
  • М., 2020
  • Мурманск, 2020
  • Череповец, 2021
  • М., 2020
  • М., 2021
  • М., 2011
  • М., 2021
  • Шелково, 2021
  • Ханты-Мансийск, 2020
  • Саратов, 2021
  • СПб., 2011
  • Ереван, 2018
  • М., 2021
  • Киров, 2020
  • СПб., 2018
  • СПб., 2021
  • М., 2020
  • М., 2021
  • СПб., 2020
  • М. - СПб., 2020
  • Wiesbaden, 2019
  • Екатеринбург, 2021
  • СПб., 2021
  • Гётттинген, 2010
  • М., 2015
  • Екатеринбург, 2021
  • Екатеринбург, 2015
  • Екатеринбург, 2017
  • М., 2021
  • Ханты-Мансийск, 2020
  • М., 2021
  • Тверь, 2020
  • М., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • СПб., 2021
  • Варшава, 2020
  • Красноярск, 2021
  • Воронеж, 2012
  • 1989
  • Воронеж, 2000
  • М., 1937
  • М., 2021
  • New York, 2019
  • М., 2020
  • М., 2019
  • М., 2021
  • Калуга, 2021
  • Киев, 2018
  • СПб, 2020
  • Варшава, 2021
  • СПб., 2021
  • М., 1962
  • М., 2020
  • Петрозаводск, 2020
  • Великий Новгород, 2018
  • М., 2021
  • Смоленск, 2006
  • СПб., 2004
  • М., 2021
  • М., 2020
  • М., 2019
  • М. - Магас, 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2021
  • 1935
  • 2021
  • СПб, 2021
  • СПб, 2021
  • СПб., 2021
  • М., 2021
  • М., 2021
  • Хабаровск, 2018
  показать ещё