T. 9. Organizacja Ukrainskich Nacjonalistow w Polsce. 1944-1950. Likwidacja struktur kierowniczych. C. 1

Т. 9. Органiзацiя украiнських нацiоналiстiв у Польщi в 1944-1950 роках. Лiквiдацiя керiвних структур. Ч. 1
Red. Bednarek J. i dr.; In-t Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wydzielone Archiwum Panstwowe Sluzby Bezpieczenstwa Ukrainy. In-t Badan Politycznych i Narodowosciowych. Narodowei Akademii Nauk Ukrainy — Warszawa - Kijow, 2017 — 712 p., 18 l. il. — на укр. и польск. яз. — "Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku. Niezname dokumenty z archiwow sluzb specjalnych"
С. 1 / 2017 — 712 p., 18 l. il.

Организация украинских националистов в Польше в 1944-1950 годах. Ликвидация руководящих структур. Ч. 1

Эта книга находится в рубриках:
другие издания в рубриках
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • Симферополь, 2007
  • Симферополь, 2007
  • М., 2020
  • Симферополь, 2012
  • СПб., 2020
  • СПб., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • СПб., 2018
  • Барнаул, 2012
  • Самара, 2020
  • Вильнюс, 2016
  • Владимир - Нижний Новгород, 2020
  • Тамбов, 2019
  • Тамбов, 2019
  • М., 2020
  • М., 2020
  • Харкiв, 2019
  • Piвне, 2018
  • Луцьк, 2019
  • М., 2014
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • Томск, 2019
  • Томск, 2019
  • Томск, 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • СПб, 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2019
  • М., 2020
  • Архангельск, 2019
  • СПб., 2020
  • Волгоград, 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • Сергиев Посад, 2019
  • М., 2020
  • М., 2020
  • Прага, 2019
  • Прага, 2019
  • Прага, 2019
  • М., 2019
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2020
  • Минск, 2018
  • Минск, 2018
  • СПб., 2020
  • СПб., 2020
  • СПб., 2020
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2020
  • М., 2020
  • СПб., 2017
  • СПб., 2016
  • Krakow,
  • Krakow,
  • Krakow,
  • б/м, 2010
  • б/м, 2010
  • М., 2020
  • М., 2015
  • Берлин, 2020
  • Берлин, 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  • М., 2020
  показать ещё