Wolowski P., Korzeniewska K.

Jak stuzac Panu Bogu przechytrzyc KGB. Rozmowy z tworcami "Kroniki Kosciola Katolickiego na Litwie"

Как украсть Господа Бога из КГБ. Беседы с создателями "Хроники католической церкви в Литве"
Wolowski P., Korzeniewska K.
— Warszawa, 2006 — 157 s.: il. — на польск. яз. — "Biblioteka Przegladu Powszechnego"

Это издание находится в рубриках: