Wolnosci i Solidarnosc. Studia z sziejow opozycji wobec komunizmu i diktatury. ¹ 3

Свобода и солидарность. Исследования, проведенные в истории противостояния коммунизма и диктатуры
; Europejskie Centrum Solidarnosci — Gdansk: Europejskie Centrum Solidarnosci, 2012 — 251 s.: il. — 1000 nak.