Ruch obywatelski w Federacji Rosyjkiej. Nowe obszary dziatania, zagrozenis, tradycje

Гражданское движение в Российской Федерации. Новые направления действий, опасности, традиции
Red. Radziwon V.; Instytut Europy Srodkowo-Wschodniej — Lublin: In-t Europy Skodkowo-Wschodniej, 2016 — 194 s. — на польск. яз. — Rocznik Instytutu Europy Srodkowo-Wschodniej. Rok 14 (2016). Zeszyt 3

Iz spis.: Ochotin G. OVD-Info; Lukaszewski S. Oblicze ideowe ruchu dysydenckiego w Zwiazku Radzieckim; Rosenblum O. The defense practice in the case of Joseph Brodsky: creating principles; Deklaracja praw czlowieka to byla nasza ewangelia; Makarow A. Przeglad zrodel do historii ruchu dysydenckiego z Archiwum Historii Ruchu Dysydenckiego w ZSRR przy Stowarzyszeniu Memorial.

Эта книга находится в рубриках:
другие издания в рубриках
  • М., 1993
  • М., 1993
  • USA, 1986
  • СПб., 2019
  • Wiesbaden, 2019
  • Amsterdam, 1995
  • М., 2015
  • Алматы, 2012
  • Алматы, 2012
  • Алматы, 2012
  • Минск, 2018
  • М., 1999
  • М., 2013
  • М., 2013
  • М., 2013
  • Нью-Йорк, 1974
  • СПб., 2016
  • СПб., 2016
  • М., 2019
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2016
  • М., 2016
  • М., 2017
  • М., 2017
  • М., 2017
  • М., 2017
  • М., 2017
  • М., 2017
  • 2019
  • London, 1978
  • Sensbachtal, 1995
  • М., 1995
  • М., 1995
  • London, 1983
  • London, 1983
  • М., 1997
  • Кострома, 2018
  • Нью-Йорк, 1975
  • London, 2015
  • Харкiв, 2010
  • Киiв, 2013
  • Luxemburg, 2017
  • Brusel, 2018
  • Харьков, 2017
  • Харьков, 2017
  • Пермь, 2017
  • Пермь, 2016
  • СПб., 2018
  • Milano, 1985
  • USA, 1978
  • Brooklyn, N.Y., 1989
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2018
  • М., 2017
  • М., 2017
  • М., 2017
  • Paris, 2017
  • М., 2016
  • Пермь, 2016
  • М., 2001
  • Псков, 2005
  • Псков, 2005
  • Псков, 2005
  • Псков, 2005
  • Псков, 2005
  • Псков, 2005
  • New York, 1977
  • М., 2011
  • М., 2015
  • М., 2002
  • М., 2002
  • Йошкар-Ола, 2004
  • s.l., 2006
  • s.l., 2006
  • s.l., 2006
  • М., 1998
  • М., 1999
  • [Екатеринбург], 2006
  • Варшава, 2004
  • Варшава, 2004
  • Варшава, 2004
  • Варшава, 2004
  • Варшава, 2004
  • М., 2017
  • Нью-Йорк, 1968
  • М., 2002
  • Paris, 2004
  показать ещё