Wyrwa M.

Nieodnalezione ofiary Katynia? Lista osob zaginionych na obszarae polnocno-wschodnich wojewodztw II RP od 17 wrzesnia 1939 do czerwca 1940

Ненайденные жертвы Катыни? Список пропавших без вести на территории северо-восточных воеводств Второй Речи Посполитой в период с 17 сентября 1939 г. по июнь 1940 г.
Wyrwa M.
; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia — Warszawa , 2015 — 209 s.: il. — на польск. яз.