Bilewicz M.

Wyszedlem z mroku

Bilewicz M.
— Warszawa: Ludowa Spoldziel ia Wydawnicza, 1989 — 224 s. — на польск. яз.