Kijow-Bykownia. Ksiega cmentarna

Red. Kunert A.; Polski cmentarz wojenny — Warszawa: Rada Ochrony Pamieci Walk i Meczenstwa, — на польск. яз.
T. 6. Ikonografia / 2015 — 951 s.: il.