Kijow-Bykownia. Ksiega cmentarna

Red. Kunert A.; Polski cmentarz wojenny — Warszawa: Rada Ochrony Pamieci Walk i Meczenstwa, — на польск. яз.
T. 5. Ikonografia / 2015 — 484 s.: il.