Kijow-Bykownia. Ksiega cmentarna

— Red. Gora M., Kola A., Kunert A.; Polski cmentarz wojenny — Warszawa: Rada Ochrony Pamieci Walk i Meczenstwa, — на польск. яз.
T. 1. A-B / 2015 — 323 s.: il