Iнстытут беларускай культуры. 1922-1928. Документы i матэрыялы

Ред.: Скалабан В., Токарау М.; Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi. Iнстытут гiсторыi. Дэпартамент па архiвах i справаводстве Мiнiстэрства юстыцыi Рэспублiкi Беларусь. Нацыянальны архiу Рэспублiкi Беларусь — Мiнск: "Беларуская навука", 2011 — 259 с., 7 л. ил. — на белорус. яз. — 160 экз.