Kazdodenni zivot v Ceskoslovensku 1945/48-1989

Ed. Pazout J.; Ustav pro studium totalitnich rezimu. Technicka univerzita v Liberci — Praha - Liberec, 2015 — 239 s.: il. — на чешск. яз.