Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944-1993. Studia i szkice

Red. Filip K., Golon M. — Gdansk, 2015 — 320 s., 8 l. il. — на польск. яз.