Pietrow N.

Poczet katow katynskich

Pietrow N.
Prz. Prus-Wojciechowska — Warszawa, 2015 — 406 s.: il. — на польск. яз.