Колективізація і голод на Україні, 1929 - 1933: Збірник документів і матеріалів

Упоряд.: Михайличенко Г.М., Шаталіна Є. П.; Редкол.: Кульчицький С.В. (відповід. ред.) та ін.; АН України. Ін-т історії України. Археогр. коміс. та ін. — Київ: Наукова думка, 1992 — 733 с. — 4330 экз.

Публикуются документы, в которых освещаются процессы, происходившие в украинской деревне в ходе осуществления насильственными методами сплошной коллективизации и приведшие к голодомору 1932 - 1933 гг.

Это издание находится в рубриках: