Ogrod Sawiedliwych w Warszawie. 2014-2015

; Dom Spotkan z Historia instytucja kultury m.st. Warszawy. Muzeum Historii Polski — Warszawa, [2015] — 66 s.: il. — на польск. яз.