Birenbaum H.

Wciaz pytaja...

Birenbaum H.
; Fundacja na rzecz Miedzynarodowego Domu Spotkan Mlodziezy w Oswiecimiu. Fundacja im. Friedricha Eberta. Przedstawicielstwo w Polsce — Warszawa, 2011 — 46 s.: il. — на польск. яз.