Jency w Juzy. Alfabetyczny wykaz 9567 jencow wojennych z 1939 roku - Polakow i obywateli polskich - skoncentrowanych latem 1941 w obozie jenieckim NKWD w Juzy

Red. E. Rybarska — Warszawa: Centralne Archiwum Wojskowe Osrodec KARTA, 2000 — 540 s. — не указан — Indeks represjonowanych; T. 11

Алфавитный список 9567 военнопленных с 1939 г. - поляков и польских граждан, находившихся летом 1940 г. в концлагере в Juzy.

Это издание находится в рубриках: