Marczenko A.

Moje zeznania

Marczenko A.
Anatolij Marczenko; z rosyisk. prgeloz. J. Szokalski; Osrodek KARTA — Warszawa, 2014 — 364 s., il. — на полс. яз. — Swiadectwa. XX wiek

Книга "Мои показания" А. Марченко на польском языке.