Organizacje skrajne w demokratycznym panstwie i spoleczenstwie. Materialy z debat i rekomendacje eksperckie

Red.: A. Gliszczynska-Grabias, P. Sawicka; Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmovi i Ksenofobii — Warszawa: Otwarta Rzeczpospolita, 2013 — 136 s. — на пол. яз.

"Крайние организации в демократических государствах и обществах: материалы дебатов и экспертные рекомендации". Опыт правового взаимодействия с крайними организациями; крайние организации в современной Польше; крайние идеи в интеллектуальных кругах.