Bienkowska E.

Zabezpieczenia prawne przed organizacjami skrajnymi o charakterze terrorystycznym

Bienkowska E.
Ewa Bienkowska — Warszawa: Otwarta Rzeczpospolita, 2013 — 24 s. — на пол. яз. — Organuzacje skraine w demokratycznym panstwie i spoleczenstwie 2012-2013

"Правовая безопасность в отношении крайних и террористических организаций". Экспертиза, подготовленная в рамках проекта "Крайние организации в современных демократических государствах 2012-2013".