Zukowski T.

Organizacje i ruchy skrajne w Polsce od rodu 1989 - ogolna charakterystyka

Zukowski T.
Tomasz Zukowski — Warszawa: Otwarta Rzeczpospolita, 2013 — 16 s. — на пол. яз. — Organuzacje skraine w demokratycznym panstwie i spoleczenstwie 2012-2013

"Крайние организации и движения в Польше с 1989 года - общая характеристика". Экспертиза, подготовленная в рамках проекта "Крайние организации в современных демократических государствах 2012-2013".