Bodnar A.

Organizacje skrajne w orzecznictwie sadow polskich oraz Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka

Bodnar A.
Adam Bodnar — Warszawa: Otwarta Rzeczpospolita, 2013 — 24 s. — на пол. яз. — Organuzacje skraine w demokratycznym panstwie i spoleczenstwie 2012-2013

"Крайние организации в делопроизводстве польских судов и Европейского суда по правам человека". Экспертиза, подготовленная в рамках проекта "Крайние организации в современных демократических государствах 2012-2013".