Mazur P.

Analiza postanowienia Sadu Okregowego w Warszawie z dnia 25 pazdziernika 2011 roku dotyczacego rejestracji symboli graficznych Narodowego Odrodzenia Polski

Mazur P.
Pawel Mazur — Warszawa: Otwarta Rzeczpospolita, 2013 — 16 s. — на пол. яз. — Organuzacje skraine w demokratycznym panstwie i spoleczenstwie 2012-2013

"Анализ постановления районного суда в Варшаве 25 октября 2011 года относительно регистрации графического символа Польского Национального Возрождения". Экспертиза, подготовленная в рамках проекта "Крайние организации в современных демократических государствах 2012-2013".