Gliszczynska-Grabias A.

Zobowiazania panstw-stron Miedzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej w zakresie przeciwdzialania aktywnosci organizacji o charakterze rasistowskim

Gliszczynska-Grabias A.
Aleksandra Gliszczynska-Grabias — Warszawa: Otwarta Rzeczpospolita, 2013 — 12 s. — на пол. яз. — Organuzacje skraine w demokratycznym panstwie i spoleczenstwie 2012-2013

"Обязательства государств-участников Международной конвенции о ликвидации всяких форм расовой дискриминации и о противодействии современным расистским организациям". Экспертиза, подготовленная в рамках проекта "Крайние организации в современных демократических государствах 2012-2013".