Nijakowski L.M.

Ruchy i organizacje skrajne a mniejszosci etniczne, narodowe, religijne - doswiadczenia polskie i europejskie

Nijakowski L.M.
Lech M. Nijakowski — Warszawa: Otwarta Rzeczpospolita, 2013 — 16 s. — на пол. яз. — Organuzacje skraine w demokratycznym panstwie i spoleczenstwie 2012-2013

"Движения и организации по работе с этническими, национальными и религиозными меньшинствами - польский и европейский опыт". Экспертиза, подготовленная в рамках проекта "Крайние организации в современных демократических государствах 2012-2013".