Biale Plamy - Czarne Plamy: Sprawy trudne w polsko-rosyjskich stosunkach 1918-2008

Pod red.: A.D. Rotfelda i A.W. Tolkunova; Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych — Warszawa, 2010 — 907 s., 10 l, il. — на польс. яз.

Сборник статей о трудных вопросах в польско-российских отношениях в период с 1918 по 2008 гг.